نمایش دادن همه 3 نتیجه

لگو 25 قطعه

30,000 تومان
مجموعه لگو ها جزء بازیهای لذت بخش ، سرگرم کننده و مورد علاقه کودکان می باشد.بازی با لگوها، وابسته به نوع قطعات آن همواره برای کودکان جذاب بوده و باعث رشد مهارت های گوناگون از جمله خلاقیت آن ها می گردد

لگو ریز 100 قطعه بازی تا

150,000 تومان
بازی با لگوها، وابسته به نوع قطعات آن همواره برای کودکان جذاب بوده و باعث رشد مهارت های گوناگون از جمله خلاقیت آن ها می گردد.بر اساس نظر کارشناسان کودک و با توجه به اینکه بخش زیادی از رشد مغز انسان ها در دوران کودکی به وقوع می پیوندد، نقش لگوها را در رشد مهارت های ذهنی کودکان نمی توان نادیده گرفت.

لگو ریز 375 قطعه بازی تا

355,000 تومان
بازی با لگوها، وابسته به نوع قطعات آن همواره برای کودکان جذاب بوده و باعث رشد مهارت های گوناگون از جمله خلاقیت آن ها می گردد.بر اساس نظر کارشناسان کودک و با توجه به اینکه بخش زیادی از رشد مغز انسان ها در دوران کودکی به وقوع می پیوندد، نقش لگوها را در رشد مهارت های ذهنی کودکان نمی توان نادیده گرفت.